You are hereGaleria Muzealna im. Michała Klahra Starszego

Galeria Muzealna im. Michała Klahra Starszego


Na lądeckim rynku w narożnej kamienicy pod numerem 1 żył i tworzył w dobie baroku jeden z największych śląskich rzeźbiarzy tego okresu – Michał Klahr Starszy. Obecnie mieści tu Galeria Muzealna jego imienia. Znajdziemy tu eksponaty związane z historią miasta, uzdrowiska i gminy Lądek Zdrój. Tuż przy wejściu możemy podziwiać figurę Mater Dolorosa, początkowo znajdującą się na cmentarzu parafialnym, wyrzeźbioną przez Klahra ok. 1740 r.

Mater Dolorosa

 

Ten wybitny artysta urodził się w 1693 r. w Bielicach koło Stronia Śląskiego w ubogiej, chłopskiej rodzinie czeskich osadników. Od dziecka wykazywał zamiłowanie do rzeźbiarstwa, tworząc drewniane figurki do szopek bożonarodzeniowych. Podobno właśnie te figurki tak urzekły ówczesnego rektora kłodzkiego konwiktu jezuitów, że zaproponował jego rodzicom roztoczenie opieki nad młodym zdolnym chłopcem i umieszczenie go w szkole prowadzonej przez jezuitów w Kłodzku. Tam miał przez kolejne lata pobierać nauki ogólne i uczyć się teorii rzeźby. W późniejszych latach uczył się fachu pod okiem Karla Sebastiana Flackera, rzeźbiarza pracującego wówczas dla jezuitów kłodzkich. Już podczas pobytu w Kłodzku, mimo młodego wieku stworzył wiele imponujących dzieł. Wiele z nich możemy dzisiaj podziwiać w Kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kłodzku. Są to m.in. ambona z 1717 r., zespół konfesjonałów z okresu 1717-1720, prospekt organowy tworzony w latach 1722-1724, czy ołtarz z 1725 r.

 

W roku 1724 Michał Klahr osiedlił się w Lądku Zdroju (wówczas Bad Landeck), gdzie nabył wspomnianą wyżej kamienicę. Stała się ona jego domem i warsztatem pracy na resztę życia. Na fasadzie kamienicy znajduje się płaskorzeźba jego dłuta przedstawiająca Marię z Dzieciątkiem datowana na okres 1741-1742. Tuż nad wejściem widnieje gmerk artysty z datą 1723. Fasadę wieńczy płaskorzeźba z Okiem Opatrzności.

Maria z Dzieciątkiem Dom Mikołaja Klahra 

W kościele parafialnym Narodzenia NMP w Lądku można podziwiać jego dzieło – grupa „Ukrzyżowanie” z 1741 roku. Artysta rzeźbił głównie w drewnie. Dopiero pod koniec życia wykonał dla Lądka kilka rzeźb z kamienia. Grupa Ukrzyżowanie Najważniejszą z nich jest niewątpliwie Pomnik Św. Trójcy powstały w latach 1739-1742, jako figura wotywna za uratowanie części miasta od pożaru, który nawiedził Lądek w 1739 roku. Wysoki na niemal siedem metrów obelisk ustawiony został na lądeckim rynku. Było to ostatnie dzieło rzeźbiarza. Zmarł 9 marca 1742 roku mając 49 lat. Podziwiany za mistrzostwo warsztatu oraz za charakterystyczną teatralność i dynamikę przedstawianych postaci, pozostawił po sobie liczne dzieła wykonane głównie dla obiektów sakralnych w wielu miejscowościach z terenu ziemi kłodzkiej m.in. w Bystrzycy Kłodzkiej, Bolesławowie, Szczytnej czy Wilkanowie. Jego jedyny syn Michał Ignacy Klahr zwany Młodszym poszedł w ślady ojca. Równie uzdolniony, został nie mniej cenionym artystą.

Pomnik Św. Trójcy

Inne miejsca